Nieuws

 

CO CERTIFICERING

Er is een afspraak gemaakt met de overheid dat ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn, kunnen blijven doorwerken tot 1 juli 2023, zonder formele certificering.

Deze voorwaarden zijn:

  • Er is een offerte opgevraagd en opdracht gegeven aan een CI voor certificering, of er is een overeenkomst afgesloten met een dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is).
  • De monteurs beschikken over een bewijs van Vakmanschap CO en legitimatie.
  • De monteurs gebruiken gekalibreerde meetapparatuur.
  • Er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

Niet gecertificeerd zijn betekent dat het bedrijf ook nog niet zichtbaar is in het CO-Vrij register van de overheid. Het kan dus voorkomen dat u vragen van klanten krijgt of u wel gecertificeerd bent, omdat uw bedrijf nog niet in het CO-Vrij register is opgenomen. Wij adviseren in dit geval om uw klanten te wijzen op de berichtgeving van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, waarin zij uitleg geven over de doorwerkvoorwaarden.

Deze informatie is te vinden op:

Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk / Kennisbank BWT info: https://www.bwtinfo.nl

Verder kunt u uiteraard aanvullend een eigen verklaring opstellen waarin u richting uw klanten aangeeft dat u aan de genoemde voorwaarden voldoet.

Te allen tijde is het van belang dat uw medewerkers gebruik maken van het Vak paspoort om zichzelf te kunnen identificeren, de werkrelatie met uw bedrijf te kunnen weerleggen en hun vakbekwaamheid aan te kunnen tonen.

Meer informatie hierover vindt u op: https://www.bwtinfo.nl