Nieuws:

Audit Komo Instal & VCA 2015/2016

logo KIWA

 

Nieuwsbericht | 23-11-2015

In november 2015 is de KIWA auditeur voor 2 dagen bij ons op het bedrijf geweest om onze jaarlijkse audit af te nemen van ons kwaliteits- en veiligheidssysteem.

Met dezie audit worden alle bedrijfsprocessen welke in ons kwaliteits- en veiligheidshandboek zijn omschreven behandeld en getoetst.

Tijdens de audit zijn ook een aantal projecten bezocht en is met monteurs gesproken over de toepassingen van het kwaliteits- en veiligheidssysteem. Belangrijk onderwerp tijdens de audit is de LRMA. LRMA staat voor 'Laatste Minuut Risico Analyse'.

Na afloop van de audit is er een rapportage opgemaakt door KIWA.    De rapportage is inmiddels positief bevonden, er zijn geen tekortkomingen of bijzondere aandachtspunten vastgesteld.

Onze certificaten voor KOMO-instal en VCA zijn met deze audit vernieuwd voor de periode van 3 jaar.